مطالبه کشاورزان اردکانی، تخصیص آب براساس شرایط و نیاز منطقه است

شناسه : 160407518

مطالبه کشاورزان اردکانی، تخصیص آب براساس شرایط و نیاز منطقه استسرپرست فرمانداری اردکان در شورای حفاظت منابع آب شهرستان گفت: ملاحظاتی مانند سطح آب، کیفیت و EC آن و سایر پارامترها باید در تخصیص آب به بخش کشاورزی اردکان مدنظر قرارگیرد.
 
مصطفی پوردهقان‌اردکان با اشاره به این‌که شهرستان اردکان در عمیق‌ترین نقطه استان واقع‌شده و مطالبه کشاورزان منطقه، توجه به شوری و کیفیت آب است؛ اظهار داشت: میزان آب اختصاص‌یافته باید با توجه به نیاز کشاورزان تعیین شود.
 
وی دامن‌زدن به دوگانه کشاورزی ـ صنعت را برداشتی نادرست عنوان کرد و گفت: هریک از بخش‌ها باید متناسب با نیاز منطقه و با توجه به شرایط موجود رشد و توسعه یابند.
 
سرپرست فرمانداری اردکان بیان داشت: بخش صنعت، اشتغال، ارزش‌افزوده و... را تأمین می‌کند و بخش کشاورزی نیز برای سلامت، امنیت غذایی و... لازم و ضروری است.
 
پوردهقان‌اردکان تأکید کرد: نصب کنتورهای هوشمند حجمی برای تعیین میزان مصرف کشاورزان همچون سایر نقاط استان اجرایی می‌شود و انتظار داریم آب منطقه‌ای نیز خواسته‌های کشاورزان اردکانی را مدنظر قرار دهد.
 
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان یزد نیز در این نشست گفت: هدف از برگزاری رویداد آبی در شهرستان‌ها، شکل‌‌گیری جریان گفت‌وگو با موضوع آب است و این سازمان، به‌دنبال رفع نگرانی ازبین‌رفتن منابع آبی برای سال‌های آینده است.
 
محمدمهدی جوادیان‌زاده افزود: راهکار استان در بخش کشاورزی، سیاست مدیریت و مداراست؛ بدین‌معنی که با توجه به شکنندگی وضعیت و تنش آبی استان، تعامل با کشاورزان و اجرای قانون به‌صورت هم‌زمان در دستورکار قرار دارد.
 
وی تصریح کرد: نوسانات اقلیمی و افزایش مقطعی بارش در برخی نقاط، موجب سوءبرداشت‌هایی شده است و بیم آن می‌رود تا صرفه‌جویی‌ها کاهش یابد.
 
جوادیان‌زاده با بیان این‌که واگذاری بیش از ۲۵ مترمکعب آب به بخش صنعت غیرقانونی است؛ از برخی تعبیرات در این زمینه انتقاد کرد و گفت: تخصیص ویژه آب به بخش صنعتی امکان‌پذیر نیست و سهمی از کشاورزی به صنعت انتقال نیافته است.
 
وی بیان داشت: براساس آمار سالیانه، کل مصرف آب در استان در بخش صنعت ۶۵ میلیون مترمکعب، در بخش شرب و بهداشت شهری و روستایی ۱۱۰ میلیون مترمکعب و در بخش کشاورزی، ۷۰۰ میلیون مترمکعب است.
 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.