مشکلات کارگری واحدهای صنعتی پوشش گستر ،شیشه و سیدالشهدا بررسی شد

مشکلات کارگری واحدهای صنعتی پوشش گستر ،شیشه و سیدالشهدا بررسی شد


در نشست کمیسیون کارگری اخیر

     رایزنی تلفنی فرماندار با رییس سازمان تامین اجتماعی استان برای تسقیط بدهیهای بیمه ای

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،در جلسه دیروز کمیسیون کارگری شهرستان اردکان که در محل فرمانداری با حضور اعضا رسمیت یافت مشکلات کارگری واحدهای صنعتی پوشش گستر ،شیشه و سید الشهدا بررسی شد .

     فرماندار اردکان در این جلسه ضمن استماع مشکلات موجود از زبان مدیران اداری این صنایع خواستار پیگیری نهادهای ذیربط برای حل زودتر موضوعات گردید .

     "احمد کمالی "در تماس تلفنی با رییس سازمان تامین اجتماعی استان درخصوص مشکلات بیمه ای کارگران کارخانجات پوشش گستر و شیشه برای تقسیط بدهیها برمبنای قوانین بیمه رایزنی لازم را انجام داد .

     وی همچنین گفت :برای حل مشکل تسهیلات کارخانه سیدالشهدا نیز از طریق کمیسیون کارگری استان پیگیری خواهیم نمود