مشکلات شهر احمد آباد مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات شهر احمد آباد مورد بررسی قرار گرفت


با حضور فرماندار اردکان ،بخشدار مرکزی ،امام جمعه احمد آباد،شهردار و شورای اسلامی این شهر

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،بعداز ظهر دیروز در جلسه ای که با حضور فرماندار ،امام جمعه احمداباد ،شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر در محل دفتر امام جمعه احمد برگزار شد بخشی از مشکلات این شهرستان توسط مسئولین مورد بحث قرار گرفت .

     فرماندار اردکان در این جلسه با مد نظر قرار دادن اینکه هیچ مسئله ای باعث غفلت مسئولین شهرستان اردکان از شهر احمد آباد نبوده است گفت:همواره مشکلات این شهر که به نوعی با محرومیت همراه ست مورد توجه مجموعه فرمانداری بوده و سعی نموده ایم پیگیری مسائل این شهر را در اولویت قراردهیم.

     "احمد کمالی" با دعوت هرچه بیشتر مسئولین این شهر به تفاهم و همدلی گفت:آنچه احمد آباد را توسعه یافته می سازد و زمینه خروج این منطقه از محرومیت را فراهم می کند همدلی و همراهی مردم این منطقه با مسئولین و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای احمد آباد است.

     وی با تقدیر از زحمات امام جمعه این شهر بعنوان نقطه وفاق و همدلی مردم و مسئولین از همراهی و مساعدت ایشان در امور اجرایی تشکر کرد و گفت:درخصوص موضوع مورد بحث که از دغدغه های اصلی امام جمعه و مسئولین احمد آباد می باشد یعنی امتداد جاده اصلی این شهر و خروج از بن بست تا حصول نتیجه پیگیری نموده و خواستارهمکاری همه مسئولین ذیربط در این خصوص می باشم  .