مسابقات تیر اندازی با کمان انتخابی کشور

مسابقات تیر اندازی با کمان انتخابی کشور


ویژه دانشجویان بسیجی برگزار شد
مسابقه رشته تیر اندازی با کمان ویژه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان انتخابی کشور برگزار شد .
در این مسابقات 50 تیر انداز در رشته ریکرو با هم به رقابت پرداختند که آقایان محسن پارساییان،دارا رسایی ،جواد بویری ،علی اصغر حسنپور ،رسول خطیبی و حسن فتاحی با کسب بیبشترین امتیاز به مسابقات کشوری این رشته راه یافتند .
مسابقات تیر اندازی با کمان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور مهر ماه جاری به میزبانی واحد نجف آباد اصفهان برگزار خواهد شد .