مرحله سوم طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي در اردکان اجرا مي شود

مرحله سوم طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي در اردکان اجرا مي شود


رئيس سازمان اقتصاد و دارايي دراستان يزدگفت :

" مراد علي مير" در نشستي در محل فرمانداري اين شهرستان افزود: اين طرح از 20 ارديبهشت ماه لغايت 10 خرداد ماه در اردکان اجرا مي شود.
وي گفت: اين مرحله از طرح به جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها مربوط مي شود که در سال 87 فرم اطلاعات خود را پر نکرده اند و اصلاح اطلاعات قبلي و وارد کردن اطلاعات جديد در اين مرحله صورت نمي گيرد.
وي با بيان اينکه اين طرح به عنوان يکي از هفت محور طرح بسيار مهم تحول اقتصادي در دستور کار دولت نهم و دهم قرار گرفته است اظهار اميدواري نمود: با اجراي کامل اين قانون، هيچ فقيري را در کشور نخواهيم داشت.
مير گفت: با اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها ، شکل نامناسب يارانه ها در حالت
فعلي که در واقع 70درصد از يارانه ها را تنها 30درصد جامعه مورد استفاده قرار مي دهند اصلاح خواهد شد.
وي افزود: از مهمترين اهداف اجراي اين طرح مي توان به اصلاح نظام مصرف ، صرفه جوئي و همچنين توزيع عادلانه ثروت هاي ملي اشاره کرد که هميشه مور توجه دولت و مجلس بوده است.
وي از مردم خواست که با همکاري خود در دادن اطلاعات دقيق و کامل کمک به دولت در رسيدن به اين اهداف والا نمايندو مشکلات اقتصادي مردم کاهش يابد