مراسم تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اردکان

مراسم تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اردکاندر مراسمی با حضور معاون سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، مدیرکل سیاسی و انتخابات، فرماندار و اعضای شورای اداری، از زحمات مصطفی پوردهقان اردکان تجلیل و رقیه کرمانیان به‌عنوان معاون سیاسی فرمانداری اردکان معرفی شد.