مدیر آبفای اردکان مدیر نمونه کشور شد

مدیر آبفای اردکان مدیر نمونه کشور شددر این همایش 16 مدیر از شهرهای مختلف کشور با حداقل 65 امتیاز در زمینه اصلاح الگوی مصرف، مدیر نمونه شناخته شدند که مدیر آبفای اردکان در بین دیگر مدیران، بالاترین رتبه را کسب کرده و به عنوان مدیر نمونه شناخته شد.
وی به دلیل انجام مواردی از جمله جداسازی بخشی از آب فضای سبز شهری، اصلاح نقاط حادثه خیز شبکه و خطوط اصلی بر اساس آمار و اطلاعات 10 سال گذشته، اصلاح نشتی خط انتقالی آب زاینده رود، سرویس و تعمیر شیر آلات، مرئی نمودن کلیه حوضچه ها، نصب شیرآلات کاهنده مصرف در اماکن عمومی، تهیه شناسنامه جهت کلیه حوضچه ها به منظور سهولت دسترسی، تعویض کنتورهای خراب با اولویت کنتورهای با مصرف بالا، فرهنگ سازی در راستای اصلاح الگوی مصرف از طریق توزیع بروشور و نصب بنر و پیام تبلیغاتی به عنوان مدیر نمونه انتخاب شده است.