مجتمع توريستي شاه عباسي اردکان آماده راه اندازي شد

مجتمع توريستي شاه عباسي اردکان آماده راه اندازي شدبخشدار خرانق اردکان گفت : بزودي شاهد راه اندازي مجتمع توريستي گردشگري سياحتي کاروان سراي شاه عباسي با سرمايه گزاري بخش خصوصي خواهيم بود.
"حسين اسماعيلي " روز يک شنبه در گفتگو با ايرنا افزود : با توجه به پتانسيل ها ، جاذبه هاي و وجود ابنيه تاريخي و گردشگري نظير ارگ خرانق ،کاروانسراي شاه عباسي و همچنين بافت باارزش روستاي خرانق اين مهم لازم و اساسي بود.
اردكان
وي خاطرنشان نمود : همچنين براي جذب و ساماندهي توريست مسافري و نيز زوار علي بن الموسي رضا که در مسير اردکان _طبس از روستاي خرانق بازديد مي نمايند اين مجتمع توسط بخش خصوصي راه اندازي خواهد شد.
وي خاطر نشان نمود: روستاي خرانق اردکان با چهارهزار سال تمدن به عنوان دروازه شرقي ايالت پارس از نظر تاريخي در موقعيت استراتژيک بسيار خاصي برخوردار است