ماه محرم یك همایش بزرگ معنوی و یك مشاركت عظیم مردمی است

ماه محرم یك همایش بزرگ معنوی و یك مشاركت عظیم مردمی است


فرماندار اردكان:

     'احمد كمالی' روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: همه ساله در ماه عزای امام حسین(ع) امار جرم و جنایت در كشورما به طور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد و این نتیجه بزرگ اجتماعی مجالس عزای امام حسین (ع) است .

     وی با مدنظر قرار دادن اهداف والای قیام امام حسین (ع)تصریح كرد: هدف سید الشهدا یك هدف اجتماعی بود گر چه در این مسیر اهداف بزرگ فردی ، اخلاقی و انسان ساز را نیز به همراه داشته اند اما بزرگترین هدفی كه از زبان خود سید الشهدا بیان می شود اصلاح جامعه و امربه معروف و نهی از منكر است.

     كمالی با اشاره به اینكه هفته اول ماه محرم به عنوان هفته احیای امربه معروف و نهی از منكر نامگذاری شده است ادامه داد: اقامه سوگواری برای امام حسین(ع) یك كار مستحب موكد است اما اقامه هدف ایشان یعنی فریضه امربه معروف و نهی از منكر یك واجب و از فروعات دین ما می باشد لذا بایستی همانگونه كه برای عزاداری مشاركت اجتماعی داریم در این فریضه بزرگ نیز همگی خود را سهیم بدانیم و در احیای ان بكوشیم.

     فرمانداراردکان در ادامه این گفتگو متذکر گردید توجه به مجالس موعظه و سخنرانی نیز در این ماه ودر کنار عزاداری باهدف معرفت بخشی به مردم موثر می باشد .

     به گفته روابط عمومی فرمانداری به همین منظورگردهمایی کارکنان دولت با موضوع امربه معروف و نهی از منکر روز یکشنبه مورخ 13/9/90ساعت 7صبح در محل حسینیه حماسه سازان برگزار خواهد شد.