مانور موتوری خودروهای ویژه سرشماری شهرستان اردکان بر گزار شد

مانور موتوری خودروهای ویژه سرشماری شهرستان اردکان بر گزار شد


اعلام آمادگی کامل ستاد سرشماری شهرستان اردکان برای اجرای امارگیری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،روز یکشنبه در آستانه 2آبانماه و اغاز سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اردکان کلیه خودروهای ویژه همکاری در طرح با دریافت برچسب مخصوص در مانور موتوری شرکت کردند .
به گفته "حسین کهفی "مسئول مالی و پشتیبانی ستاد سرشماری شهرستان اردکان تعداد23دستگاه خودرو  از ادارات مختلف در طول سرشماری آماده همکاری جهت اجرای هرچه بهترسرشماری خواهند بود