مانور انتخاباتی در مسجد امیر المومنین (ع)مزرعه سیف وهنرستان دخترانه شهید حسن پور برگزار شد

مانور انتخاباتی در مسجد امیر المومنین (ع)مزرعه سیف وهنرستان دخترانه شهید حسن پور برگزار شد


ادامه روند آموزشی انتخابات تمام مکانیزه در اردکان

     کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان –مانور انتخاباتی شب گذشته در محل مسجد امیرالمومنین مزرعه سیف اردکان برگزار شد .

     در این مانور تعداد 200نفر از نمازگزارن مسجد با ارائه کارت ملی و شناسنامه شرکت کردند و ازطریق صندوق الکترونیکی اخذ رای ،به کاندیدای فرضی رای دادند .

     صبح امروز نیز دانش اموزان واجد شرایط هنرستان شهید حسن پور ضمن فراگیری آموزشهای لازم در زمینه روند اجرای انتخابات تمام مکانیزه در مانور شرکت نموده و آرای نمادین خود را به صندوق ریختند.

     مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات هدف از برگزاری این مانورها را ارائه آموزش همگانی برای آشنایی افراد با شیوه اخذ رای تمام مکانیزه دانست و گفت :این آموزشها تا پایان هفته در مساجد ،مدارس و اماکن عمومی سطح شهرستان ادامه خواهد داشت .