قابل توجه مودیان مالیاتی

قابل توجه مودیان مالیاتی


اطلاعیه روابط عمومی اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان
اطلاعیه
مودیان محترم مالیاتی
قابل توجه اشخاص حقوقی و صاحبان محترم مشاغل و املاک اجاری و وسایط نقلیه عمومی آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی در مهلت مقرر موجب برخورداری از معافیت مالیاتی پایه و بهره مندی از تسهیلات قانونی می باشد .
قابل ذکر است عدم ارائه اظهارنامه موجب محرومیت از معافیتها و تعلق جرایم غیر قابل بخشش می باشد .
گرچه فرصت اندک است اما زمان همچنان باقیست .