فریاد احمدی نژاد در سازمان ملل فریاد عدالتخواهی ملتهای مظلوم دنیا بود

فریاد احمدی نژاد در سازمان ملل فریاد عدالتخواهی ملتهای مظلوم دنیا بود


فرماندار اردکان :
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"احمد کمالی "در پیامی با اشاره به اهمیت سخنان رییس جمهور در اجلاس اخیر نیویورک مواردی را به شرح ذیل مد نظر قرار داده است .خلاصه پیام اینگونه است :
 
   سخنرانی "دکتر محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری کشورمان در اجلاس بین المللی نیویورک نگاه ویژه به مقوله عدالت را متذکر گردیده است .
 
     امروزه عدالت ،گوهر گمشده ای در دریای حکومتهای به اصطلاح قدرتمند دنیاست که رییس جمهور کشور ما با نگاه ویژه و جدید در سخنانش در سازمان ملل به آن پرداخته است .
 
     عدالت مقوله ای فرا مرزی است برای همین آنچه رییس جمهورمان بر زبان آورد فریاد عدالت بود که سالیان سال است در دنیا بدون پاسخ مانده است .
 
     دکتر احمدی نژاد به نقش محوری ابر قدرتهای شرق و غرب در گسترش بی عدالتی در دنیا اشاره نموده است و مجددا دنیا را به بیداری و بصیرت فرا خوانده است .

      آنچه در سخنرانی رییس دولت ایران با سایر خطابه های قرائت شده از سوی سایر کشورها حایز اهمیت است صراحت لهجه و شجاعت در بیان حقیقتهاست که این گفتمان به نوعی به گفتمان حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )از ابتدای انقلاب تا کنون شباهت دارد.