فرماندار از روند کند پیشرفت کار درپروژه های ستاد حوادث شهرستان توسط ارگانهای متولی امر گلایه کرد

فرماندار از روند کند پیشرفت کار درپروژه های ستاد حوادث شهرستان توسط ارگانهای متولی امر گلایه کرد


درجلسه امروز ستاد حوادث شهرستان اردکان

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان "احمد کمالی"در جلسه امروز ستاد حوادث شهرستان که ساعاتی پیش در محل سالن شهید عباسی با حضور مدیرکل بحران و حوادث غیر مترقبه استان وسایر اعضا برگزار شد از روند کند اجرای پروژه های مربوط به حوادث شهرستان اردکان گلایه کرد و افزود:علیرغم اینکه بودجه تخصیص داده شده از سوی مدیریت بحران استان آماده جذب می باشد هنوز برخی از ارگانهای متولی کار در مرحله دوم نتوانسته اند این بودجه را جذب کنند .

     فرماندار اردکان با استماع گزارش پیشرفت کار هریک از پروژه ها توسط مسئولین ادارت مربوطه خواستار توضیح درخصوص تعلل برخی از طرح ها شد و با تعیین برنامه زمانبندی برای برخی از ادارات نسبت به جذب بودجه باقیمانده مرحله اول و مرحله دوم خشکسالی خصوصا در روستاها تاکید کرد.

     در این جلسه مدیر کل بحران استان یزد نیز با مد نظر قرار دادن مهلت باقیمانده برای جذب بودجه خشکسالی توسط ارگانهای متولی امر گفت:بودجه اختصاص داده شده باید تا پایان تیرماه امسال هزینه شود و درصورتیکه پیمانکاران پروژه ها برای پیشرفت و اتمام کار تعلل نمایند و فرصت مربوطه منقضی شود هیچگونه توجیهی پذیرفته نخواهد یود .

     "مهندس برزگری"افزود در مجموعه 43میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی سال 90توسط ستاد حوادث استان به پروژه های15دستگاه اجرایی اختصاص داده شده که درمرحله اول 60درصد پیشرفت کار پروژه ها را شاهد بوده و در مرحله دوم هنوز از سوی ارگانهای مربوطه اقدامی صورت نگرفته است .

     قابل ذکر اینکه مجموع پروژه های آب و فاضلاب روستایی 450میلیون تومان،جهاد کشاورزی500میلیون تومان وهلال احمر 140میلیون تومان بیشترین سهم اعتبارات خشکسالی سال 90را به خود اختصاص داده است .