فرماندار از روستای مزرعه نو اردکان بازدید کرد

فرماندار از روستای مزرعه نو اردکان بازدید کرد


رسیدگی به مشکلات بهداشتی و آموزشی روستاها
     به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،"احمد كمالي "در بازديد روز چهارشنبه كه به اتفاق رييس آموزش و پرورش و شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان به روستاي مزرعه نو بخش عقدا صورت گرفت با حضور در مدرسه ابتدايي دخترانه پيروزي در جمع دانش آموزان و والدين ايشان مشكلات اين مدرسه را از نزديك مورد بررسي قرار داد .
 
    فرماندار اردكان در اين بازديد با تاكيد بر لزوم توسعه امكانات آموزشي در روستاها گفت :فضاهاي فرسوده آموزشي در برخي از روستاها مشكلاتي را براي دانش آموزان بوجود مي آورد كه روي كيفيت آموزشها تاثير مي گذارد بنابرين لازم است از مدارسي استفاده شود كه امكانات بهتري را براي دانش آموزان روستايي ايجادنمايد .
 
     رييس آموزش و پرورش اردكان در اين بازديد با اشاره به برخي مشكلات موجود در زمينه ساختمان آموزشي اين مدرسه گفت :با توجه به دور بودن سرويسهاي بهداشتي از محوطه كلاسها و قديمي بودن ساختمان طي چند روز آينده نسبت به جابجايي اين مدرسه و انتقال آن به مجتمع آموزشي مزرعه نو اقدام صورت خواهد گرفت .
 
     "طاهرزاده" گفت :اين مدرسه ابتداي 20دانش آموز دارد كه 2نفر معلم در اين مدرسه مشغول تدريس به دانش آموزان می باشند و افزايش تعداد معلمين با عنايت به پايين بودن تعداد دانش آموزان از اختيار اموزش و پرورش خارج است.
بازدید از خانه بهداشت روستای مزرعه نو از دیگر برنامه های فرماندار اردکان در این برنامه  چند ساعته بود.