فرماندار اردکان :رییس جمهورآمریکا به نواختن طبل تو خالی مشغول است

فرماندار اردکان :رییس جمهورآمریکا به نواختن طبل تو خالی مشغول استاحمد کمالی با بیان این مطلب که اوباما در تارهای عنکبوتی تنیده شده توسط روسای پیشین این کشور گرفتار شده است گفت :در حال حاضر آمریکا در یک بحران اقتصادی بسیار بزرگ قرار گرفته است که سران این کشور برای برون رفت از این بحران و فراغت از تشویش روانی ایجاد شده هر از گاهی کشورهای غنی منطقه خلیج فارس مثل ایران را مورد هجمه تبلیغاتی قرار می دهند غافل از اینکه با اینکار به نواختن طبل تو خالی مشغول هستند .
فرماندار شهرستان اردکان با اشاره به اهمیت صحبتهای ریاست محترم جمهور در اجلاس اخیر تهران ادامه داد:آقای احمدی نژاد در موقعیتهای مختلف جهانی و منطقه ای بارها عنوان نموده اند که ملت ایران صلح و پیشرفت و امنیت را برای همه می خواهد و هیچگونه اهداف جنگ طلبانه را دنبال نمی کند اما متاسفانه در حال حاضر آمریکا و رژيم صهیونیستی که داعیه داران دروغین صلح جهانی هستند ودر عمل برافروزاننده مشعل جنگ دنیا می باشند پس از شکست مفتضحانه در افغانستان و عراق بدنبال ایجاد گرفتاری بزرگتر برای خودشان هستند .

وی خاطرنشان کرد :بحمدا لله دست عنایت خدا وامام زمان بهمراه رهبری مدبرانه حضرت آیت الله خامنه ای کشور ایران و انقلاب مردمی را در همه حال از هجمه ها مصون داشته و با وجود مردم انقلابی و همیشه در صحنه هیچ خطری ایران را تهدید نمی کند