فرماندار اردکان خواستار پرداخت سریع بدهیهای برق معوقه صنایع و کارخانجات شد

فرماندار اردکان خواستار پرداخت سریع بدهیهای برق معوقه صنایع و کارخانجات شد


جلسه پیگیری اخذمطالبات معوقه برق ادارت ،ارگانها،صنایع و کارخانجات در فرمانداری تشکیل شد

     فرمانداراردکان در جلسه که بمنظور پیگیری اخذ مطالبات معوقه هزینه برق واحدهای مختلف اداری وصنعتی برگزار شد خواستار پرداخت سریع بدهیها گردید .

 

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری در جلسه ای که روز گذشته بمنظور بررسی مطالبات معوقه هزینه برق واحدهای مختلف اداری و صنعتی با حضور رییس اداره برق شهرستان و معاون خدمات مشترکین شرکت برق استان برگزار شد "احمد کمالی "با اشاره به بالا بودن مبلغ مطالبات وهمچنین تامین مالی صندوق هدفمند سازی برای پرداخت ماهیانه یارانه توسط دولت گفت:واحدهای صنعتی موظفند با استفاده از تسهیلاتی که در اختیار دارند همچنین از طریق مابه التفاوت حمایتی که به آنها پرداخت می شود نسبت به پرداخت معوقه خود اقدام نمایند .

     

فرماندار اردکان درخصوص بدهیهای ادارات دولتی نیز افزود :با توجه به اینکه این ادارات از طریق ادارات کل خود در استان بودجه مالی خود را تامین می کنند لازم است جلسه ای در مرکز استان با حضور مدیران کل برگزار شده و در این خصوص تصمیم گیری بعمل آید .