فرمانداری اردکان بیشترین امتیاز را بین فرمانداریهای استان در ارزیابی عملکرد سال 90کسب نموده است

فرمانداری اردکان بیشترین امتیاز را بین فرمانداریهای استان در ارزیابی عملکرد سال 90کسب نموده است


دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور اعلام کرد :

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،با اعلام رسمی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشوردرخصوص نتایج ارزیابی سالیانه فرمانداریها ،فرمانداری شهرستان اردکان درسال 90بیشترین امتیاز را بین شهرستانهای استان یزد کسب نموده است .

     فرماندار اردکان کسب این موفقیت را حاصل تلاش دسته جمعی کلیه همکاران این اداره دانست و از احساس مسئولیت و فعالیت مثمر ثمر کارمندان فرمانداری اردکان تقدیر نمود.

     بنابر نتایج اعلام شده فرمانداری اردکان با کسب امتیاز 959از جمع 1000امتیاز بالاترین رتبه را در ارزیابی عملکرد سال 90به خود اختصاص داده است .