فردا آخرین مهلت برای رسیدگی به صلاحیت محلی کاندیداها توسط هیات اجرایی انتخابات

فردا آخرین مهلت برای رسیدگی به صلاحیت محلی کاندیداها توسط هیات اجرایی انتخابات


کوتاه از انتخابات

     کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان - به گفته دبیر ستاد انتخابات شهرستان اردکان هیات اجرایی انتخابات این شهرستان  فردا جلسه نهایی خود را در زمینه تایید صلاحیت محلی کاندیداها برگزار می کند .

     "رقیه کرمانیان "افزود :بر اساس ماده 27آیین نامه اجرایی انتخابات ،مرحله اول تایید صلاحیت کاندیداها توسط هیات اجرایی انتخابات صورت می گیرد که اینکار با استناد به مفاد 28و 29قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با احراز صلاحیت نامزدها انجام می شود .

     وی با اشاره به اینکه تا کنون دونوبت جلسه هیات اجرایی بصورت مجزا کار رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را انجام داده است گفت :فردا جلسه نهایی و آخرین مهلت برا تایید صلاحیتهاست چراکه طبق قانون از پایان زمان ثبت نام تا تایید صلاحیت نهایی نامزدها 10روز بیشتر فرصت داده نشده است .

     گفتنی است تعدادنامزدهای ثبت نامی حوزه انتخابیه شهرستان اردکان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 5نفر می باشد .