غم فراق و اشک اشتیاق

غم فراق و اشک اشتیاق


دلنوشته ای کوتاه در وداع رمضان

صد حیف که ماه رمضان آمد و رفت                     آن توبه ده پیر و جوان آمدو رفت
از بهر صلاح کار ما آمده بود                              از دست فساد ما به تنگ آمد ورفت

ماه خوب خدا ...

چگونه تورا وداع کنیم و لحظه هایت را پشت سر بگذاریم حال آنکه هنوز در هوای آمدنت سرگشته و حیرانیم .

چه سان شکر تو بر جای آوریم که قامتت در هدایت ما هلال شد و دل سنگ شیطان از حضورت غرق ملال .

با کدام زبان ذکر وداع بر لب جاری کنیم که بیرون از لحظه های تو زبانمان لال است و لبهایمان پر زوال ...

گرچه تو را و روزه تو را ترک می کنیم اما این خداحافظی ابتدای همه سلام هاست ؛سلام به همه خوبیها ،سلام به همه

فضایل و کرامتها ،وسلام به هلال تیغ شوال و عید صیام ...
 

عید سعید فطر مبارک باد