علویان صدر اردکان را از نمونه های موفق همکاری و تعامل موثر میراث فرهنگی در سطح استان و کشور عنوان کرد

علویان صدر اردکان را از نمونه های موفق همکاری و تعامل موثر میراث فرهنگی در سطح استان و کشور عنوان کرد


اردکان نمونه موفق همکاری و تعامل موثر میراث فرهنگی در سطح استان و کشور
علویان صدر معاون حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی کشور و خانم گرگانی مدیر کل موزه های کشور و جمعی دیگر از کارشناسان حوزه های مختلف سازمان میراث فرهنگی کشور در بازدید از چند بنای تاریخی در اردکان نحوه تعمیر ومرمت این بناها و اولویت های میراث فرهنگی این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.
معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به طرح های ارزنده در دست اقدام میراث فرهنگی در حوزه اردکان از جمله طرح پردیسان ، طرح توانمند سازی بافت قدیم ، مرکز آزمایشگاهی خشت و گل و ایجاد محورهای گردشگری با توجه به کار علمی و پژوهش محور در فعالیت های میراث فرهنگی تاکید کرد .
علویان صدر همچنین اردکان را از نمونه های موفق همکاری و تعامل موثر میراث فرهنگی و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری در تعمیر و مرمت بناهای تاریخی در سطح استان و کشور عنوان کرد و گفت : این همکاری سازنده می تواند در سایر زمینه های تحقیقاتی و مطالعاتی نیز گسترش یابد .
در این بازدید که حجت الاسلام دیداری امام جمعه و فرماندار اردکان نیز حضور داشتند نیازهای میراث فرهنگی اردکان از جمله تامین اعتبارات طرح پردیسان جهت بهره برداری ، راه اندازی موزه فرش ، راه اندازی کتابخانه تخصصی میراث فرهنگی و تجهیز آزمایشگاه خشت و گل اردکان مطرح شد که معاون میراث فرهنگی کشور جهت مرتفع نمودن این خواسته ها قول پیگیری داد.