عذر خواهی بدلیل مشکل ایجاد شده در سایت فرمانداری

عذر خواهی بدلیل مشکل ایجاد شده در سایت فرمانداری


توسط روابط عمومی فرمانداری اردکان انجام شد

     روابط عمومی فرمانداری بدلیل مشکل فنی ایجاد شده از مخاطبین سایت عذر خواهی می کند .

     قابل توجه اینکه بدلیل مشکل ایجاد شده کلیه اخبار از تاریخ26/7/90لغایت 3/8/90از روی صفحه اصلی سایت پاک شده که مجددا در تاریخ 4/8/90اقدام به بازگرداندن اخبار شده است لذا با توجه به بالا بودن حجم اخبار از درج عکسها صرفنظر گردیده است .

    ضمن عذرخواهی مجدد از بازدیدکنندگان محترم از تلاشهای روابط عمومی استانداری و واحد فن آوری اطلاعات استانداری بدلیل پیگیریهای صورت گرفته برای حل این مشکل تشکر می گردد .