عدالت ،رافت و صداقت سه اصل محوري در دستگاه قضا اسلام است

عدالت ،رافت و صداقت سه اصل محوري در دستگاه قضا اسلام است


پيام فرماندار شهرستان اردكان بمناسبت سالروز شهادت دكتر بهشتي وروز قوه قضاييه

     به گزارش روابط عمومي فرمانداري اردكان "احمد كمالي در پيامي 3بمناسبت گراميداشت يادو. خاطره دكتر بهشتي و ياران باوفايشان وروز قوه قضاييه اصل مهم عدالت،رافت و صداقت را بعنوان اصول محوري دستگاه قضا در اسلام مطرح نمود .

     متن پيام بدين شرح است :

     روز هفتم تير تقويم انقلاب اسلامي ايران بار ديگر نشات گرفته از قيام خونرگ عاشورا شد ودرحادثه غمناك  عروج ملكوتي شهيد عرصه قضاوت شهيد دكتر بهشتي و ياران باوفايشان بركه ماندگار ديگري از چشمه جوشان شهادت به آبياري نهال انقلاب پرداخت .

     چشم سياه بين نفاق اينگونه توهم مي كرد كه با پر پر كردن لاله هايي كه عطر عدالت علوي را در فضاي انقلاب مي پراكندند ؛باغستان نظام به سردي مي گرايد اين بود كه در روز هفتم تيرسال1360با انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي  آن فتنه شوم را اجرا كرده و انقلاب را داغدار 72لاله خونين نمودند تا بارديگر خون حسين بن علي در رگهاي عدالت طلب ايرانيان به جوشش درآيد و همگان براي رسيدن به اهداف مقدس نظام اسلامي متعهدترشده و با يقين بيشتر ره بپيمايند.

     براستي بهشتي و يارانش نماد پرصلابت عدالت،رافت و صداقت بعنوان محوريترين اصول حاكم بر دستگاه قضا بودند و عملكرد روشنشان در ابتداي مسير انقلاب تصويري زيبا از حكومت علوي و عدالت مهدوي پيش روي جهانيان به نمايش گذاشت ؛تصويري كه تا امروز عليرغم برنامه هاي پيوسته دشمنان براي مكدر ساختن و زشت جلوه دادن آن همچنان روشنتر و زيباتر از گذشته در قاب چشم مردم حقيقت طلب و عدالت دوست دنيا باقي و جاودان است .

     امروزه قوه قضاييه بعنوان يكي از اركان اساسي حكومت اسلامي نقشي مهم درروند رو به رشد استقرارعدالت بعنوان غايت اصلي نظام جمهوري اسلامي و به ديدگاه امام راحلمان تضمين سلامت جامعه ايفا نموده است تا آنجا كه در بيان اين اهميت رهبر معظم انقلاب نيز مي فرمايند 'قوه‏ قضاییه یكی از آن مراكزی است كه مردم بشدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند".هدف مقدس دنبال كردن عدالت ،قوه قضاييه و مجموعه تحت امرش را به نهاد مقدسي تبديل كرده كه در ديد جامعه توانسته است اعتماد مردم را براي تحقق حقوقشان جلب نمايد كه اين مقوله در راستاي ترويج رافت اسلامي و با استفاده از اصل مهم صداقت بدست آمده است .

     در واقع وظيفه قوه قضاييه تنها ايجاد امنيت و رسيدگي به شكايات و دعاوي نيست بلكه اين نهاد بعنوان يكي از قويترين بازوهاي نظام جمهوري اسلامي وظيفه دارد تا عدالت را براي مردم ملموس تر از گذشته نمايد و اين همان غايت  مطلوبيست كه رهبر عزيزمان بارها به آن تاكيد ورزيده اند .موضوع مفاسد اقتصادي درزمان كنوني وسوءاستفاده بعضي افراد از جايگاه خود و دستبرد به بيت المال مسلمين يكي از مهمترين موضوعاتي است كه قوه قضاييه با رسيدگي به آن وظيفه دارد به جلب اعتمادمردمي بپردازد و اين مسئله را روشن نمايد كه نظام اسلامي در اجراي قوانين ،رسيدگي به تخلفات و استقرار عدالت با هيچ كسي عقد اخوت نداشته و ندارد و همه در برابر قانون يكسان و مساوي هستند .

     دفاع از كيان نظام و ارزشهاي انقلاب كه حاصل خون هزاران شهيد ،جانباز و آزاده ايست كه تقديم انقلاب شده اند وظيفه ديگريست كه مسئوليت قوه قضاييه را سنگين و خطير نموده است .حفظ ارزش حجاب،دفاع از حرمت و هويت  خانواده اسلامي بعنوان مهمترين ركن جامعه،مبارزه با معظلاتي نظير اعتياد،بحران هويت جوانان وگرايش به مكاتب و مذاهب انحرافي ديگر موضوعاتي است كه انتظار مي رود قوه قضاييه از طريق تعامل با ساير قوا در رسيدگي به آنها نهايت مساعي خود را بكار گيرد .

     قطعا حركت صحيح قوه قضاييه در سايه زعامت ولايت مطلقه فقيه با هدف استقرار كامل عدالت و امنيت  در عرصه هاي مختلف فردي و اجتماعي مهمترين وظيفه ايست كه انجام آن نام ميراث دارن بهشتي و يارانش را مانند خود ايشان در تاريخ ايران جاودانه خواهدنمود .