طرح توسعه دانشکده هنر اردکان به دانشگاه

طرح توسعه دانشکده هنر اردکان به دانشگاه


با حضور فرماندار وجمعی دیگر از مسئولان اردکان بررسی شد
درجلسه ای  با حضور فرماندار و جمعی دیگر از مسئولان اردکان ، ارتقا دانشکده هنر اردکان به دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه فرماندار اردکان گفت: با جا به جایی ساختمان های تعاون روستایی و مرکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی اردکان به مکانی دیگر مشکل محدودیت فضای دانشکده هنر این شهرستان مرتفع و طی یک فرایند 2 ساله زمینه ارتقا این دانشکده به دانشگاه فراهم می شود.
کمالی با بیان این که در حال حاضر دانشکده های فرش و هنر در دانشکده هنر وابسته به جهاد دانشگاهی اردکان فعال می باشد از مسئولین جهاد دانشگاهی خواست در جهت راه اندازی دانشکده معماری دانشکده هنر اردکان تلاش کنند .
در این جلسه هم چنین احداث سردرجدید و ایجاد راه دسترسی مناسب تر دانشکده هنر مورد بررسی قرار گرفت.
در حال حاضر بیش از یک هزار دانشجو در 12کد رشته تحصیلی در دانشکده هنر اردکان مشغول به تحصیل می باشند.