ضرورت تسریع در ساماندهی ورودی شهر اردکان و روستای ترک‌آباد

ضرورت تسریع در ساماندهی ورودی شهر اردکان و روستای ترک‌آبادمعاون فرماندار اردکان در جلسه شورای ترافیک شهرستان بر ضرورت تسریع در ساماندهی طرح ورودی شهر اردکان و روستای ترک‌آباد تأکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان؛ مصطفی پوردهقان اظهار داشت: در طرح فعلی، مشکلاتی نظیر برطرف‌نشدن مشکلات ترافیکی دسترسی‌های روستاهای بخش مرکزی وجود دارد و لازم است موارد مورداشاره بازنگری و اصلاح شود.
 
معاون فرماندار اردکان گفت: با توجه به اسناد بالادستی، این طرح با سند توسعه شهرستان تطابق ندارد و همچنین دسترسی ایمن به روستاهای چاه‌افضل و حسن‌آباد و مزارع شمال شهرستان لحاظ نشده است.
 
پوردهقان اردکان تصریح کرد: طرح جدید با ملاحظات پوشش کامل دسترسی‌های کاربری‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تهیه و در جلسه آتی کمیته ترافیک شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.