شکل گیری و فعال شدن انجمن های اسلامی در کارخانجات بزرگ و واحدهای صنعتی

شکل گیری و فعال شدن انجمن های اسلامی در کارخانجات بزرگ و واحدهای صنعتی


امام جمعه اردکان خواستار شد
حجت الاسلام دیداری امام جمعه شهرستان اردکان در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان با اشاره به مصوبه اخیر شورای فرهنگ عمومی در خصوص شکل گیری و فعال شدن انجمن های اسلامی در کارخانجات و واحد های صنعتی گفت :با توجه به اینکه واحد های صنعتی شهرستان تعداد زیادی از جوانان را تحت پوشش اشتغال خود قرارداده و این نیروی جوان بخش عمده ساعات خود را در کارخانه سپری می نماید شکل گیری و فعال شدن انجمنهای اسلامی در واحدهای صنعتی ضروری به نظر می رسد .
امام جمعه اردکان در این خصوص ابراز امیدواری کرد با فعال شدن این انجمنها اقامه نماز اول وقت و جماعت نیز در این واحدها به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد .
رییس ستاد اقامه نماز استان نیز در این جلسه با اشاره به برکات و آثار نماز از منظر قرآن کریم ،عمده کار ستاد اقامه نماز را نظارت و پیگیری اجرای فریضه نماز بصورت پر شکوه و در اول وقت به ویزه در دستگا هها و نهدهای مختلف بعنوان الگو عنوان کرد .
حجت الاسلام نبی پور از اجرای مسابقه کتابخوانی ویژه اهمیت و احکام نماز ر کارخانجات استان خبر داد و افزود :بابرنامه ریزی انجام شده این مسابقه پس از توزیع کتب به صورت گسترده با شرکت بیش از 180 هزار کارگر استان در آینده نردیک برگزار می شود .