شورای زکات در شهرستان اردکان رسمیت یافت

شورای زکات در شهرستان اردکان رسمیت یافت


با تصویب قانون زکات توسط مجلس شورای اسلامی

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح دیروز نخستین جلسه شورای زکات شهرستان اردکان پس از تصویب قانون زکات توسط مجلس شورای اسلامی با حضورامام جمعه اردکان در محل دفتر وی رسمیت یافت .

     "حجت الاسلام حسینی" در این نشست تصویب قانون زکات را از افتخارات نظام اسلامی خواند و گفت:اهمیت موضوع زکات و فرهنگسازی دراین خصوص از مواردیست که با تصویب این قانون حیات تازه گرفت و مورد توجه خاص جامعه واقع گردید.

     وی با اشاره به مصادیق وجوب و استحباب زکات در جامعه اسلامی این مسئله مهم را یکی از مسائل فقهی جامعه اسلامی برای ایجاد برابری ،عدالت و رفع تضاد طبقاتی و فقر دانست و افزود:مصادیق زکات در این شهرستان نیز فراوان به چشم می خورد ولی گاهی عدم اطلاع افراد از مسائل باعث شده که نسبت به این مسئله مهم شرعی بی تفاوت باشند که عملکرد این شورا می تواند موجبات ایجاد عنایت بیشتر به این قانون الهی را فراهم سازد .

     فرماندار اردکان نیز د این جلسه بر ضرورت دریافت زکات بر مبنای ضوابط شرعی و قانونی تاکید کرد وگفت::شورای زکات این شهرستان با تعیین مصادیق صحیح ،شیوه وصول و موارد هزینه کرد زکات وظیفه دارد نسبت به فرهنگسازی عمومی و اطلاع رسانی هرچه بیشتر گام بردارد.

     رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)اردکان نیز در این جلسه خواستار شرکت منظم در جلسات شورای زکات واجرای صحیح صورتجلسات توسط اعضا گردید و گفت:با توجه به اینکه ارسال کلیه تصمیمات شورای زکات شهرستان به دبیرخانه ستاد زکات کشور الزامی است ؛بایستی در تصویب و اجرای تصمیمات دقت لازم بعمل آید .