شوراهای اسلامی نمونه بارز مردمسالاری دینی در کشور ایران است

شوراهای اسلامی نمونه بارز مردمسالاری دینی در کشور ایران است


پیام فرماندار اردکان در راستای تقدیر از فعالیت شوراهای شهر و روستا های شهرستان اردکان

     شوراهای اسلامی نهادهای مردمی برگرفته از تعالیم ناب اسلام و قرآن هستند که مدیریت سازنده بر مبنای رای و نظر مردم را در مسیررشد و پیشرفت پیاده می سازند .عملکرد این ارگانها در سطح روستاها و شهرها نشانه تعامل و همسویی مردم بعنوان اصلیترین رکن جامعه مردمسالار دینی و مسئولین بعنوان مجری قوانین و خادمین مردم می باشد که خروجی آن آبادانی ،عمران و بهسازی مناطق شهری و روستایی خواهد بود .

     نهاد مشورتی شورای اسلامی در طی سالهای انقلاب ایران به اشکال مختلف در قالب شوراهای محلی و منطقه ای بخشی از وظایف گسترده و مصوب در اصول قانون اساسی را به انجام رسانده واز سال 78 به بعد از طریق برگزاری انتخابات مردمی وپیام ارزشمند امام خمینی در روز 9اردیبهشت ماه همان سال صبغه رسمی و تکامل یافته به خود گرفته است .

     شهرستان اردکان درسال پایانی سومین دوره از تلاش منتخبین مردم در نهاد شورای اسلامی بسیاری از پیشرفتهای عمرانی صورت گرفته در شهر و روستاهای خود را مدیون همت این عزیزان دارد که با احساس مسئولیت و تعامل موثر با مردم و سایر بخشهای مسئولیتی توانسته اند رسالت سنگین خود را به منزل برسانند.

     اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای بی وقفه اعضای شوراهای اسلامی شهر ،روستا و شهرستان و ارزوی توفیق برای همه این عزیزان تداوم خدمات ارزشمند در این بخش را درفرصت باقیمانده دوره سوم و دوره جدید که در انتخابات آتی از طریق رای مستقیم مردم تعیین خواهد شد را خواستارم .