شهرستان اردکان در 12اسفند ماه تجلیگاه حضور حداکثری مردم خواهد بود

شهرستان اردکان در 12اسفند ماه تجلیگاه حضور حداکثری مردم خواهد بود


رییس ستاد انتخابات شهرستان اردکان

     کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان –"احمد کمالی "صبح امروز در جمع دانش آموزان دبیرستان شاکر با مد نظر قرار دادن دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول 33سال انقلاب افزود :همه ما مدیون به نظام و انقلاب و خون شهیدان هستیم و نشانه ادای دین راستین به همه اینها حضور حداکثری در انتخابات روز جمعه است .

     رییس ستاد انتخابات اردکان با استناد به کلام اخیر مقام معظم رهبری گفت :به گفته رهبر عظیم الشان مان تیرهای دشمن در برابر مردم ایران تمام شده است و اگر کوچکترین غفلتی صورت گیرد دشمن دست به حرکات وحشیانه خواهد زد .

     وی افزود :حضور حداکثری مردم در انتخابات 12اسفندماه در این موقعیت حساس که همه سرمایه گزاری آمریکا و ایادیش بر ناکارمد جلوه دادن نظام دست به دست هم داده اند شکست قطعی دشمنان را تضمین خواهد کرد .

     فرماندار اردکان با دعوت از آحاد ملت شهید پروربرای حضور د رانتخابات گفت:این حماسه از دوجهت حایز اهمیت می باشد یکی شرکت گسترده و حضور حداکثری و دیگری انتخاب فرد شایسته و اصلح .درواقع این رای مردم است که پشتیبان نماینده مجلس می باشد و هرچه رای بیشتری به یک نماینده تعلق گیرد قدرت مانور و اجرای او در مجلس شورای اسلامی بیشتر خواهد بود .

     کمالی برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه در شهرستان اردکان را امری مهم قلمداد کرد و افزود :از همه مردم انتظار می رود تا با بهره گیری از فرهنگ ،سواد و کمال خود در اجرای هرچه بهتر این انتخابات به مجریان امر مساعدت نمایند .