شرکت تعاونی سهام عدالت اردکان

شرکت تعاونی سهام عدالت اردکان


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول )
بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان منتخب شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردکان می رساند که مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی فوق الذکر راس ساعت 10صبح جمعه مورخ 19/4/89در محل سالن بسیج اردکان برگزار می گردد .
لذا از کلیه نمایندگان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مذکورحضور به هم رسانند ضمنا یاد آوری می شود این مجمع با حضور نصف +1نمایندگان رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضا (اعم از غایب و مخالف )نافذ و معتبر خواهد بود . لازم به ذکر است سهامدارانی که تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی تعاونی مذکور را دارند می بایست تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 8/4/89جهت ثبت نام و اعلام کاندیداتوری سمتهای فوق به دفتر تعاونی واقع در اردکان خ 17 شهریور روبروی اداره تعاون مراجعه نمایند .
قابل توجه کاندیداها می توانند از اعضای غیر از نمایندگان هم البته به شرط سهامدار بودن ثبت نام نمایند .
 
شرایط ثبت نام برای کلیه سهام داران
1-دارا بودن حداقل مدرک لیسانس
2-عدم اشتغال رسمی در دستگاه های دولتی
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
1-تکمیل فرم ثبت نام
2-کپی شناسنامه و کارت ملی
3-کپی حکم بازنشستگی در صورت بازنشستگی از دستگا ههای دولتی
 
دستور جلسه
1-استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان
2-تصویب صورتهای مالی سال 86-87-88
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 88
4-تصویب خط مشی آینده شرکت
5-انتخاب هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
6-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های تعاونی