سناریوی پیاده شده در سوریه درمجموع به ضرر استکبار جهانی است

سناریوی پیاده شده در سوریه درمجموع به ضرر استکبار جهانی است


فرماندار اردکان در جمع کارکنان ناجا :

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"احمد کمالی"درجلسه روز پنجشنبه که با حضور کارکنان ناجا درمحل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد با تحلیل اجمالی اوضاع سوریه گفت:سناریوی آمریکا و اسرائیل در اوضاع کنونی برای تغییر دادن شرایط به نفع خود ،استفاده از مناقشات و درگیریهای داخلی است که ریشه این درگیریها نیز در نهایت به خود استکبار می رسد.

     آمریکا و اسرائیل در تلاشند تا با ایجاد نارضایتی و احساس ناامنی در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی و اجتماعی مردم را نسبت به دولت و حکومتهای کشورهای منطقه بدبین نموده و در نهایت از این بد بینی برای ایجاد غائله های مختلف نظیر جنگ داخلی،ترور،اغتشاش و...استفاده کنند ،این شگرد استکبار جالب توجه است که در موضعی که منافع استکباری از طریق دولت تامین می شود با دولت همراهی نموده و هرجا این منافع از طریق گروه های مردمی به دست می آید با مردم همراهی می کنند .

     فرماندار اردکان افزود:اوضاع سیاسی سوریه به حد و اندازه ای که رسانه های وابسته به استکبار به بزرگنمایی آن پرداختند ؛وخیم نبود و روابط بین دولت و مردم ،می رفت که با یکسری اصلاحات و تغییراتی که توسط اسد قول آن داده شد ترمیم شود، ولی بلوای رسانه ای و شانتاژی که در هفته های اخیر صورت گرفت ؛سوریه را به صحنه یک جنگ تمام عیار داخلی مبدل ساخت .

     وی گفت:با توجه به اینکه دیدگاه جهانی به سمت بصیرت و بینایی پیش می رود تمامی این سناریوها در نهایت به ضرر استکبار جهانی خواهد بود چرا که چهره آمریکا و اسرائیل برای مردم سراسر دنیا خصوصا ساکنین منطقه کاملا مخدوش می باشد .

     گفتنی است جلسه توجیه سیاسی ویژه کارکنان ناجا بصورت ماهیانه به کوشش عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی شهرستان اردکان برگزار می شود .