سرپرست مخابرات شهرستان اردکان تعیین شد.

سرپرست مخابرات شهرستان اردکان تعیین شد.


طی ابلاغی از سوی مدیر عامل مخابرات استان:
آقای حسن فتوحی اردکانی طی ابلاغی از سوی مدیر عامل مخابرات استان به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان اردکان منصوب گردید
 
متن کامل این ابلاغ  به شرح ذیل می باشد:
برادر حسن فتوحی اردکانی
کارشناس و مسئول اداری مخابرات شهرستان اردکان
سلام علیکم
براساس سازمان مصوب شرکت سهامی مخابرات استان یزد به موجب این ابلاغ با حفظ سمت سازمانی به سمت سرپرست اداره مخابرات شهرستان اردکان منصوب می شوید.امید است با استعانت از ایزد متعال و همیاری همکاران در راه خدمت به اسلام و مسلمین و تحقق اهداف سازمان موفق باشید.