زیر ساختهای لازم برای اجرای انتخابات مکانیزه فراهم بوده و این شیوه با روند خوبی در اردکان در حال انجام است

زیر ساختهای لازم برای اجرای انتخابات مکانیزه فراهم بوده و این شیوه با روند خوبی در اردکان در حال انجام است


رییس کمیته فن آوری ستاد انتخابات استان :

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان "دکتر ادیب نیا "ساعت 10صبح امروز در بازدید از شعب اخذ رای شهرستان اردکان روند اخذ رای به شیوه تمام مکانیزه را مثبت ارزیابی کرد و گفت :با توجه به اینکه اردکان حوزه تک شهرستانی ستاد انتخابات استان بوده و در این شهرستان میزان افراد با سواد و تحصیلکرده بالاتر است این حوزه بعنوان پایلوت استان برای انتخابات تمام مکانیزه انتخاب گردیده است .

     رییس کمیته فن اوری ستاد انتخابات استان با تشریح شیوه برگزاری انتخابات بصورت تمام مکانیزه و مکانیزه گفت :در روش تمام مکانیزه هم رای گیری بصورت الکترونیکی و هم شمارش آرا بصورت مکانیزه برگزار می شود و درصورت نیاز رای افراد نیز بصورت دستی موجود است .

     وی افزود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 10درصد حوزه های انتخابیه کل کشور انتخابات در انها بصورت تمام مکانیزه برگزار می شود که در این میان شهرستان اردکان کمترین تعداد شعب اخذ رای را دارا می باشد .

     گفتنی است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تمامی شعب اخذ رای شهرستان اردکان بصورت تمام مکانیزه انجام می شود .
 

عکاس:مهدی فتاح