زنگ سرشماری در مدارس شهرستان اردکان به صدا در آمد

زنگ سرشماری در مدارس شهرستان اردکان به صدا در آمد


با همکاری کمیته تبلیغات ستاد سرشماری شهرستان و اداره آموزش و پرورش اردکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،صبح روز دوشنبه همزمان با آغاز سرشماری نفوس و مسکن در سراسر کشور زنگ سرشماری در مدارس شهرستان اردکان بصدا در آمد .
در مراسمی که به همین مناسبت در دبیرستان خادم زاده اردکان با حضور مسئولین شهرستان اردکان برگزار شد امام جمعه این شهر اندازه گیری،آمارگیری و دریافت امار و اطلاعات را لازمه پایه ریزی صحیح هرکاری دانست و گفت :بعنوان نمونه در یک مدرسه مدیر برای طراحی برنامه های آموزشگاه هرچند کوچک نیازمند آمار دقیق دانش اموزان ،دسته بندی و طبقه بندی انهاست تا بر مبنای امار موجود نیاز سنجی و برنامه ریزی بعمل آورد ،درصورتیکه آمار مدیر غلط باشد چه بسا در برنامه ریزی ها ،باعث ضایع شدن حق و عدم رعایت عدالت گردد.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به حساسیت کار برنامه ریزی در یک کشور و وظیفه خطیر قوای سه گانه در این راستا افزود :بالتبع برنامه ریزی بلند مدت کاری دشوار و نیازمند آمار است که اگر این امار صحیح در دسترس نباشد همه برنامه ها غلط از آب در می آید .
فرماندار اردکان نیز در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت کار آمار و سرشماری و لازمه مشارکت و همکاری مردمی در این طرح گزارشی از فعالیتهای انجام شده در راستای برگزاری هرچه بهتر این سرشماری را ارائه نمود و افزود :جامعه آماری مورد بررسی در این سرشماری کلیه خانوارهای معمولی ساکن در نقاط شهری و روستایی کشور در سال 90است که برآوردهای مورد نیاز در گستره جغرافیایی کل کشور و به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد استفاده قرار می گیرد .
"احمد کمالی "گفت :این طرح از امروز بمدت 20روزدر کل کشور از طریق مراجعه حضوری به حدود 15000خانوار و مصاحبه با سرپرست یا فرد مطلع خانوار و تکمیل پرسشنامه های مربوطه انجام می شود .
گفتنی است در پایان این مراسم نمایشگاه آثار دانش آموزی سرشماری نفوس و مسکن سال 90افتتاح شد .