فرماندار در جمع رای اولیهای مدرسه خادم زاده اردکان :
     فرماندار اردکان در جمع دانش آموزان دبیرستان خادم زاده اردکان خطاب به رای اولیهای این مدرسه گفت :روز انتخابات برای شما به منزله جشن تکلیف سیاسی است .
 
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان "احمد کمالی "صبح امروز با حضور در دبیرستان خادم زاده اردکان در سخنانی ضمن برشمردن اهمیت موضوع انتخابات در این برهه حساس از نظام اسلامی گفت :سرمایه گزاری دشمنان نظام برای تغییر نگرش و اندیشه جوانان ما نسبت به انقلاب راه به جایی نبرده است چراکه بیشترین حضور در صحنه های انقلاب متعلق به جوانان ماست .امسال در راهپیمایی 22بهمن به نوعی حضور پر شور مردمی نشانگر آمادگی حضور ر انتخابات 12اسفند ماه هم بود و مردم ما همانطور که در راهپیمایی 22بهمن شرکت کردند پر شور و گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز شرکت خواهند کرد .
 
     فرماندار اردکان با اشاره به اینکه شرکت در انتخابات یک تکلیف اجتماعی و الهی میباشد افزود :برای افرادی که تازه به سن بلوغ سیاسی رسیده اند و می توانند در این انتخابات شرکت کنند در واقع شرکت در این حماسه عظیم به منزله جشن تکلیف سیاسی خواهد بود .
 
     رییس ستاد انتخابات اردکان ضمن تاکید بر اصل حضور مردم در انتخابات افزود :با توجه به اینکه در کشور ما حضور در انتخابات علاوه بر اثرات اجتماعی مشترک در تمامی نظامها بعنوان نوعی پشتوانه و تقویت نظام اسلامی نیز محسوب می شود همواره استقبال مردم نسبت به سایر کشور بیشتر بوده است و ادامه داد:بر مبنای تاکیدات مقام معظم رهبری شرکت مردم درانتخابات  از دو منظر مورد تاکید می باشد نخست حضور حداکثری و سپس حضور برای انتخاب اصلح که اهمیت این دو موضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست .
 
     فرماندار اردکان تدین ،کاردانی ،دلسوزی ،تقوا ،علاقمندی به مصالح جامعه ،عدم خودنمایی ،کیسه ندوختن برای خود و مدیریت کار امد را از مهمترین خصوصیات فرد اصلح برای نمایندگی مجلس دانست و با اشاره به نزدیک شدن زمان تبلیغات انتخابات کاندیداها خواستار عدم تخریب هریک از کاندیداها توسط رقبا ،زیر سئوال نبردن ارزشهای نظام اسلامی و جلوگیری از تبلیغات پر هزینه وعدم اسراف در این زمینه شد .