روحیه بسیجی در خدمترسانی توسط کارمندان کمرنگ نشود

روحیه بسیجی در خدمترسانی توسط کارمندان کمرنگ نشود


فرماندار اردکان در مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه اداری کارگری و اصناف

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی"درجلسه تودیع و معارفه فرمانده حوزه اداری کارگری که با حضور فرماندهان پایگاه های حوزه و اعضای شورا برگزار شد با تاکید بر ترویج هرچه بیشتر روحیه بسیجی در خدمترسانی به مردم گفت:کارکنان ادارت واصناف و بازاریان که اکثرا در کسوت بسیجی مشغول به فعالیت می باشند بایستی با حفظ روحیه بسیجی درصدد تامین رضایت ارباب رجوع و مردم برآیند .

     فرماندار اردکان با گلایه از برخی کم کاریها که توسط بعضی از ادارت در پاسخگویی به مردم روی داده است افزود:این رفتار هیچگونه توجیهی نخواهد داشت و درصورت کوچکترین قصوری در رسیدگی به امور ارباب رجوع افراد بایستی به مردم و دولت پاسخگو باشند .

     وی یکی از وظایف اصلی حوزه اداری کارگری و بسیجیان عضو این حوزه را ترویج هرچه بیشتر روحیه بسیجی در بدنه ادارت و ارگانهای دولتی و خصوص عنوان نمود .

     در این جلسه از زحمات 30ساله "سرهنگ ناصر محمدی"فرمانده سابق حوزه تقدیر بعمل آمد و "محمد فتاحی"بعنوان مسئول جدید این مجموعه معرفی شد .