رسیدگی به نزدیک به 7000پرونده در سال گذشته

رسیدگی به نزدیک به 7000پرونده در سال گذشته


روابط عمومی قوه قضاییه گزارش داد
"مصطفي فتاحي" روز يکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاييه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود : از اين تعداد 6 هزار و 530 فقره رسيدگي و مختومه شده است.
وي اضافه نمود: طي اين مدت ضابطين دادگستري موفق به کشف مقدار 6 هزار و 808 کيلوگرم مواد مخدر شده اند که قضات مقام دادگستري به اين پرونده ها رسيدگي کرده اند.
فتاحي با بيان اينکه اکثر پرونده ها مورد رسيدگي از نوع حقوقي و مالي و نيز صدور چک بلامحل بوده است افزود: تقريبا 90 درصد پرونده ها بررسي شده است.
وي تصريح کرد: در سه ماهه اول امسال نيز يکهزار و 793 فقره پرونده وارد وهزار و 805 پرونده خروجي داشته است.