رزیمی(اسراییل ) که منشا وجودی آن با تجاوز و غصب همراه باشد نمی تواند خود را به قوانین بین المللی وفق دهد

رزیمی(اسراییل ) که منشا وجودی آن با تجاوز و غصب همراه باشد نمی تواند خود را به قوانین بین المللی وفق دهد


فرماندار اردکان :
احمد کمالی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا ضمن اظهار تاسف از جنایت اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به سفیران صلح در منطقه غزه افزود : در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال با توجه به شواهد و سوابق پیشین اینگونه جنایتها به مظلومان ومستضعفان جهان ارتکاب چنین رفتاری توسط رژیم اشغالگر قدس پیش بینی می شد .
وی گفت :متاسفانه جنایتکاران صهیونیست در حالی دست به این تجاوز و وحشیگری زده اند که استکبار جهانی به سر کردگی آمریکا و عوامل آن در غرب و منطقه با سکوتی مرگبار به نوعی مهر تایید به این اعمال شنیع می گذارند .
فرماندار اردکان ادامه داد :آمریکا و حکومتهای باطل غرب با کمکهای بی شائبه از جمله تسلیحات و همراهی تبلیغاتی توسط رسانه های وابسته خود، راه تداوم جنایت و تجاوز گری را برای این رژیم هموارتر می سازند .
کمالی با بیان این مطلب که ملتهای آزاده جهان که درس آزادگی و شجاعت را از سید و سالار شهیدان و فرزند بزرگوارش خمینی کبیر فرا گرفته اند راه بسیار دشواری را برای مبارزه طی می کنند تصریح نمود :آشکاری این جنایات به حدی گسترده است که حتی بسیاری از کشورهای وابسته به استکبار تلویحا این گونه رفتارها را محکوم می کنند ولی در عمل همچنان حمایتها ادامه دارد .
وی اظهار امیدواری کرد که درک عمیق ملتهای آزاده و مسلمان از این فجایع و ایستادگی حق در برابر باطل در نهایت زوال ظلم را در جهان در پی خواهد داشت .