رای گیری مکانیزه بر اساس کد کاندیداها انجام می شود/تا این لحظه هیچ کدام از نامزدها انصراف نداده اند

رای گیری مکانیزه بر اساس کد کاندیداها انجام می شود/تا این لحظه هیچ کدام از نامزدها انصراف نداده اند


دبیر ستاد انتخابات شهرستان اردکان :


    کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان –"رقیه کرمانیان "صبح امروز در تازه ترین اخبار ضمن اعلام کد کاندیدها که در روز رای گیری از طریق سیستم مکانیزه توسط افراد اخذ رای خواهد شد گفت : اینکه در سیستم رای گیری مکانیزه برای هریک از کاندیداها کد دو رقمی در نظر گرفته شده است وافراد با درج کد به فرد مورد نظر خود رای خواهند داد کد15متعلق به آقای "محمد رضا تابش "فرزند محمد ،کد 17متعلق به آقای" محمد حسین رشیدی احمد آبادی " فرزند محمود ،کد18متعلق به آقای "حسین کلانتری خلیل آباد" فرزندغلامرضا ،کد 21متعلق به آقای" احمد رضا متالهی اردکانی" فرزند رضا وکد24متعلق به آقای "سید ابولفضل وکیلی" فرزند سید علیرضا می باشد .

     دبیر ستاد انتخابات شهرستان اردکان افزود تا این لحظه ساعت 12ظهر شنبه مورخ 6/12/90هنوز هیچ یک از کاندیداها اعلام انصراف ننموده اند.