رایزنی فرماندار اردکان و مدیر کل تربیت بدنی درخصوص تعیین مدیر جدید اداره ورزش و جوانان

رایزنی فرماندار اردکان و مدیر کل تربیت بدنی درخصوص تعیین مدیر جدید اداره ورزش و جوانان     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی"صبح دیروز باحضور در اداره کل ورزش و جوانان استان با مدیرکل این اداره درخصوص تعیین مدیر جدیداداره ورزش وجوانان اردکان رایزنی کرد .
 
     فرماندار اردکان با برشمردن اولویتها در تعیین مدیر جدید، جوان بودن،بومی بودن و تخصص در عرصه ورزش را از مهمترین شاخصه های لازم برای مدیریت این مجموعه در اردکان عنوان کرد و خواستار تسریع در صدور ابلاغ مدیر جدید شد .
 
    مشکلات و محدودیتهای ورزش قهرمانی در شهرستان اردکان که ناشی از نبود مربی کارکشته در رشته های مختلف ورزشی در این شهرستان است از دیگر مواردی بود که در نشست فرماندار با مدیر کل تربیت بدنی مطرح گردید .
 
     کمالی در این خصوص افزود :زیرساختهای موجود برای ورزش شهرستان اردکان وپیشرفت آن خصوصا درحوزه قهرمانی فراهم می باشد و انتظار میرود مسئولین ورزش استان و کشور برای رفع محدودیتهادرشهرستانها گام های بهتری بردارند .