راهپیمایی در مسیر ایمان ،اعتقاد و ولایتمداری

راهپیمایی در مسیر ایمان ،اعتقاد و ولایتمداری


تصاویر حضور مردم اردکان در راهپیمایی 22بهمن