راهپیمایی باشکوه روز قدس در اردکان با حضور گسترده مردم و مسئولان

راهپیمایی باشکوه روز قدس در اردکان با حضور گسترده مردم و مسئولان