رابط انتظامی ستاد سرشماری استان از ستاد آمارگیری شهرستان اردکان بازدید کرد +گزارش تصویری

رابط انتظامی ستاد سرشماری استان از ستاد آمارگیری شهرستان اردکان بازدید کرد +گزارش تصویری


با هدف نظارت بر کار آمارگیران

     حراست حوزه برنامه ریزی و رابط انتظامی ستاد سرشماری استان یزد با هدف نظارت بر کار امارگیران شهرستان اردکان از ستاد سرشماری این شهرستان بازدید کرد .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"باقری " صبح امروز با حضور در ستاد سرشماری شهرستان اردکان از روند فعالیت بازبینان و کارشناسان حوزه های آماری این شهرستان بازدید کرد .

     به گفته"محمدرضا دهستانی"حراست فرمانداری اردکان و رابط انتظامی ستاد سرشماری این شهرستان این بازدید با هدف بررسی موارد و موضوعات امنیتی ،تداوم دقت مدار آمارگیری در روزهای باقیمانده و ارزیابی عملکرد ارگانهایی که با ستاد آمار این شهرستان مشارکت نموده اند انجام می شود .