دومین جلسه مشترک فرمانداران شهرستان اردکان و نائین برگزار شد

دومین جلسه مشترک فرمانداران شهرستان اردکان و نائین برگزار شددومین جلسه مشترک فرمانداران شهرستان اردکان و نائین برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان، دومین جلسه مشترک فرمانداران شهرستان‌های اردکان و نائین به میزبانی فرمانداری نائین برگزار شد.


حسین اسماعیلی در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری این شهرستان، هدف از تشکیل این جلسه را تقویت همکاری‌های دوجانبه این شهرستان‌ها با توجه به قرابت فرهنگی و نیز موقعیت جغرافیایی آن ها عنوان نمود و افزود: با توجه به هم‌جواری این دو شهرستان، در خصوص مسائل امنیتی و حفاظتی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارهای تقویت کنترل مبادی شهرستان ها بررسی گردید.


فرماندار اردکان، تبادلات و تعاملات مشترک صنعتی، بهداشتی و درمانی شهرستان‌های اردکان و نائین را از دیگر مباحت مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: با توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی این دو شهرستان، مقرر گردید راهکارهای  تبادلات درمانی و پزشکی بررسی و در نشست‌های بعدی مورد توافق دو شهرستان قرار گیرد.  


عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان اردکان همچنین به موقعیت استراتژیک شهرستان اردکان در حوزه حمل و نقل اشاره و خاطرنشان ساخت مسئله امنیت تردد در این مسیر جز با همکاری دوجانبه و حتی چندجانبه و تقویت این همکاری‌ها میسر نیست و امید داریم با توافقات صورت گرفته، ‌شاهد امنیت هر چه بیشتر این مسیر باشیم.


بحث و تبادل نظر در خصوص حفاظت از مراتع مشترک دو شهرستان و نیز منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی سیاه‌کوه، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان گردیده است.


گفتنی است اولین نشست مشترک فرمانداران اردکان و نائین تیر ماه سال جاری و به میزبانی شهرستان اردکان برگزار شد.