دور جدید ثبت نام اینترنتی تسهیلات اشتغال آغاز گردید

دور جدید ثبت نام اینترنتی تسهیلات اشتغال آغاز گردید


اطلاعیه مهم برای متقاضیان تسهیلات اشتغال

در راستای بکار گیری و بهره وری از نیروی خلاق ،مستعد و توانمد جویای کار استان در حوزه شهری و روستایی صندوق مهر امام رضا (ع)با رویکرد ایجاد مشاغل کار فرمایی و کار آفرینی در زمینه های تولیدی -خدمات فنی و کشاورزی به صورت اینترنتی ثبت نام می نماید .

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 16خرداد89به آدرس اینترنی www.mehrereza.irمراجعه و ثبت نام نمایند .

روابط عمومی صندوق مهر امام رضا (ع )