در 6روزه پایان سر شماری کلیه خانوارهای غایب فهرست برداری خواهند شد

در 6روزه پایان سر شماری کلیه خانوارهای غایب فهرست برداری خواهند شد


فرماندار اردکان:

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی "روز گذشته درجلسه اعضای ستاد سرشماری شهرستان اردکان با اشاره به آخرین گزارش ارائه شده تا تاریخ 16آبانماه افزود:تاکنون 2600خانوار روستایی و10775خانوار شهری فهرست برداری شده اند .

     وی با مدنظر قرار دادن دوره پایانی سرشماری گفت:با توجه به اینکه کار سرشماری در دو دوره سه روز ه دیگر تا پایان ادامه خواهدداشت در فرصت باقی مانده کلیه خانوارهای غایب فهرست برداری خواهند داشت .

     فرماندار اردکان از کلیه مردم شهرستان خواست تا با ادامه همکاری خود  با مامورین آمار در زمان تعیین شده در انجام این برنامه مهم که به اخذ نتایج تاثیر گذار خواهد انجامید مشارکت موثر داشته باشند .

     گفتنی است علاوه بر آمار ارائه شده 1161خانوار موسسه ای نیز توسط آمارگیران شهرستان اردکان فهرست برداری شده اند .