رئيس اداره منابع طبيعي اردکان
امرالله امراللهي" به مناسبت روز درختکاري گفت :درخت فايده هاي فراواني دارد و بسياري از نيازهاي انسان را برآورده مي کند.
وي بيان داشت : ديدن مناظر زيباي درختان در طبيعت، دل و جان انسان را صيقل داده و آرامش خاصي بر قلب او حاکم مي کند.
امراللهي خاطر نشان نمود : همه ساله در کشورمان، از پانزدهم تا بيست و دوم اسفندماه، با عنوان هفته «منابع طبيعي» نام گذاري شده است.
وي گفت: بياييد به مناسبت اولين روز اين هفته به عنوان «روز درخت کاري» با دست هاي سبز و پر توان، نهالي در دل زمين بنشانيم و بر زيبايي طبيعت بيفزاييم.
وي با بيان اينکه در قرآن کريم بيش از بيست آيه قرآن کريم به سر و راز رويش گياهان اشاره مي کند، افزود : درختکاري يکي از سنن پسنديده در اسلام است که به کرات نسبت به آن در روايات و احاديث تاکيد شده است .
وي هدف از نام گذاري اين روز را توجه دهي مردم به امر مهم درختکاري و حفظ منابع محيط زيست دانست