درخت موهبتي است که خدا براي ارامش بشر افريده است

درخت موهبتي است که خدا براي ارامش بشر افريده است


رئيس اداره منابع طبيعي اردکان
امرالله امراللهي" به مناسبت روز درختکاري گفت :درخت فايده هاي فراواني دارد و بسياري از نيازهاي انسان را برآورده مي کند.
وي بيان داشت : ديدن مناظر زيباي درختان در طبيعت، دل و جان انسان را صيقل داده و آرامش خاصي بر قلب او حاکم مي کند.
امراللهي خاطر نشان نمود : همه ساله در کشورمان، از پانزدهم تا بيست و دوم اسفندماه، با عنوان هفته «منابع طبيعي» نام گذاري شده است.
وي گفت: بياييد به مناسبت اولين روز اين هفته به عنوان «روز درخت کاري» با دست هاي سبز و پر توان، نهالي در دل زمين بنشانيم و بر زيبايي طبيعت بيفزاييم.
وي با بيان اينکه در قرآن کريم بيش از بيست آيه قرآن کريم به سر و راز رويش گياهان اشاره مي کند، افزود : درختکاري يکي از سنن پسنديده در اسلام است که به کرات نسبت به آن در روايات و احاديث تاکيد شده است .
وي هدف از نام گذاري اين روز را توجه دهي مردم به امر مهم درختکاري و حفظ منابع محيط زيست دانست