حماسه نهم دیماه تبلور بلوغ فکری و شخصیتی مردم با بصیرت ایران اسلامی بود

حماسه نهم دیماه تبلور بلوغ فکری و شخصیتی مردم با بصیرت ایران اسلامی بود


پیام فرماندار اردکان بمناسبت نهم دیماه روز بصیرت ملی و میثاق امت با ولایت

روابط عمومی فرمانداری –متن پیام فرماندار اردکان بمناسبت روز بصیرت ملی به این شرح می باشد.

                                                                          بسمه تعالی

     حماسه نهم دیماه 88تبلور بلوغ فکری و شخصیتی مردم با بصیرت ایران اسلامی بود. در این روز بزرگ ،برق غیرت مردمی که در پیروی از نظام و ولایت کمترین شکی را به دل خویش راه نداده بودند ؛به جوش آمد و بار دیگر کوه توطئه های رنگارنگ استکبار جهانی را در هم شکست .

     بعدازانتخابات سال 88دشمنان قسم خورده انقلاب با فریب و تطمیع عده ای از خواص بی بصیرت و با هدف انتقام جویی از شکستهای مکرری که توسط مردم ایران در صحنه های مختلف خورده بودند به خیال خود  راهی برای نفوذ و ایجاد شک در قلبهای مردم یافته و با راه انداختن غائله فتنه قصد ضربه زدن به نظام ،انقلاب و ولایت را درذهن خویش پروراندندتا با این سبک مغزی و کوته فکری  نیل به اهداف و مقاصد پلید خود را دنبال نمایند .

     گذشته از اغتشاشات مکررو ایجاد خسارت به بانکها و بیت المال مسلمین که خشم مردم را در پی داشت اینبار در حرکتی سخیف عده ای ایرانی نما به قصد بر هم زدن مراسم سوگواری  امام حسین (ع)و توهین به مقدسات، اقدام به کشیدن سوت و کف وشادی در عزای اهل بیت (ع)نموده و جرات جسارت به مقام والای امامت و ولایت را پیدا کردند.که این حرکات زشت و ضد ارزش با پاسخ بزرگ و فریاد برآمده از اعماق جان مردم ایران اسلامی همراه شد ودر روز 9دیماه همان سال حماسه بزرگ دیگری از حضور مردم و میثاق با ولایت در تقویم خاطرات زرین انقلاب به تصویر کشیده شد .

     حماسه عظیم این روز شکست بزرگ دیگری بود برای انانکه فکر ضربه زدن به نظام قدرتمند ایران را در سر می پرورانند و این اقتدار به گفته رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تا همیشه در تاریخ ایران ثبت و ضبط خواهدشد .

     سالروز میثاق مجدد امت با ولایت وروز  بصیرت ملی بر دلسوختگان حفظ مسیر ولایت علوی ارزنده و بزرگ باد .