حل مشکلات و تقویت زیرساختهای مخابراتی در روستاهای بخش

حل مشکلات و تقویت زیرساختهای مخابراتی در روستاهای بخش


در بازدید چند ساعته فرماندار از روستاهای بخش عقدا بررسی شد

     فرماندار اردکان:تقویت دفاتر ICTروستایی گامی موثر در توسعه زیرساختهای مخابراتی در روستاها محسوب می شود .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان"احمد کمالی "در بازدید چند ساعته از روستاهای مزرعه نو،هفتادرو سرو سفلی ضمن بررسی روند پیشرفت کار پروژه های در حال احداث باحضور در دفتر مخابرات روستایی مزرعه نو و تشکیل جلسه با حضور رییس شورای روستا،دهیار و جند تن از مسئولین محلی جهت حل مشکلات این دفتر پیگیری نمود .

     فرماندار اردکان در این جلسه با تاکید بر اهمیت فعالیت دفاتر ICTروستایی ،عملکرد این دفاتر را گامی موثر در راستای توسعه زیرساختهای مخابراتی در روستاها دانست و گفت:تامین حداقل مزایای کاری برای کارکنان این دفاتر بایستی مد نظر قرار گیرد تا انگیزه لازم برای نقش افرینی مثبت از دست نرود.

     وی در خصوص حل مشکل بیمه کارکنان دفتر مخابرات روستایی مزرعه نو از طریق تماس تلفنی رایزنی لازم را با مسئولین استان انجام داد و در زمینه دیگر مشکلات احتمالی قول پیگیری و مساعدت داد.

     بازدید ازپیشرفت کار پروژه ایستگاه تحقیقات پرورش بز سانن در روستای سرو سفلی و سالن ورزشی در حال ساخت در روستای هفتادر از دیگر برنامه های حضور فرماندار اردکان در بخش عقدا بود .