حضور پرشور در انتخابات نشانه تربیت صحیح نسلهای ماست

حضور پرشور در انتخابات نشانه تربیت صحیح نسلهای ماست


امام جمعه اردکان :

     امام جمعه اردکان در مراسم صبحگاه حماسه حضور بمناسبت بزرگداشت روز علوم تربیتی و مشاوره حضور پای صندوقهای رای را نشانه تربیت صحیح نسل اسلامی و ایرانی دانست .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "حجت الاسلام حسینی "در این مراسم با مدنظر قرار دادن اصل تربیت اسلامی بعنوان پایه و اساس تمامی فعالیتها و تحرکات اجتماعی گفت :همانگونه که گیاه برای ثمر دهی و رسیدن به میوه نیازمند تربیت و نگهداری باغبان است و اگر در حفاظت از ان در برابر گزندها کوتاهی شود رشد آن متوقف می گردد روح انسان هم نیازمند حفاظت ،تربیت و راهنمایی دارد .

     امام جمعه اردکان نقش مربیان و مشاوران را در رسیدن روح بشر به تکامل مهم دانست و گفت :مشاوران و مربیان تربیتی بعنوان هادیان دانش آموز نقش پیامبرگونه را ایفا می کنند .

     وی افزود :نقش تربیتی در مدارس تنها مختص مشاورین و مربیان فرهنگی و پرورشی نیست بلکه تمامی معلمان در طول مدت حضور در مدرسه و بیرون از مدرسه بایستی بعنوان یک راهنما و مشاور امین برای دانش آموزان باشند .

     حجت الاسلام حسینی با اشاره به اهمیت حضور حداکثری در انتخابات حضور اگاهانه مردم ایران در صحنه های مختلف را برگرفته از تربیت صحیح آنان دانست و گفت :نسلی که از یک پشتوانه صحیح تربیتی برخوردار باشد و اصول تربیت خود را از اسلام و قران گرفته باشد آن نسل در جامعه می تواند تاثیر گزار باشد و خود را در تمامی امور اجتماعی سهیم می داند .

     امام جمعه اردکان در خاتمه صحبتهای خود به دانش آموزان این مدرسه توصیه کرد :درصورتیکه هریک از دانش اموزان سن لازم برای رای دادن را ندارند در کنار پدر و مادر خود در شعب اخذ رای حاضر شوند و برای استفاده از دستگاه های مکانیزه اخذ رای آنها را راهنمایی کنند .

     در خاتمه این مراسم دانش آموزان با نحوه استفاده از دستگاه های تمام مکانیزه که در روز انتخابات مورد استفاده قرار خواهد گرفت آشنا شدند .ودر مانور انتخاباتی این مدرسه شرکت کردند .